Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Organizator: Cras Sp. z o.o.

Regulamin przyznawania i korzystania z bonów towarowych:

 1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla klienta indywidualnego.
 2. Każdy Klient, który dokona zakupu towarów o wartości powyżej 200 zł brutto od dnia 21.08.2023 do dnia 07.09.2023 w sklepie „Mrówka” Olkusz prowadzonym przez Organizatora uzyskuje prawo do otrzymania Bonu Towarowego o wartości:

Wartość zakupów brutto

Bon Towarowy

>200 zł

20 zł

>300 zł

30 zł

>400 zł

40 zł

>500 zł

50 zł

>600 zł

60 zł

>700 zł

70 zł

>800 zł

80 zł

> 900 zł

90 zł

>1000 zł

100 zł

>2000 zł

200 zł

>3000 zł

300 zł

> 4000 zł

400 zł

 1. Za wartość zakupów w jednorazowej transakcji uważa się wartość wszystkich towarów uwidocznioną na dokumencie potwierdzającym sprzedaż, z zastrzeżeniem punktu 7.
 2. Należne Bony Towarowe Klient może odebrać od kasjerki w trakcie dokonywania zakupu albo w Dziale Obsługi Klienta, niezwłocznie (zaraz po odejściu od kasy) po dokonaniu zakupu uprawniającego do otrzymania Bonu. W przypadku nie odebrania Bonu  w sposób określony w poprzednim zdaniu Klientowi nie przysługuje prawo do żądania wydania Bonu Towarowego.
 3. Bon Towarowy do  wykorzystać od 8 września 2023r. do 29 października 2023r.
 4. Bony Towarowe niewykorzystane w terminie realizacji tracą ważność.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania Bonu Towarowego za zakup towarów                objętych promocją.
 6. Przez towary objęte promocją strony rozumieją towary znajdujące się w gazetkach    promocyjnych lub w innych nośnikach reklamowych.
 7. W razie wątpliwości Organizator rozstrzyga czy dany towar jest objęty promocją.
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta żądanie reklamującego może być uwzględnione tylko i wyłącznie poprzez wymianę towaru wadliwego na pełnowartościowy. Reklamacja nie może być rozpatrzona poprzez uwzględnienie żądania zwrotu gotówki za reklamowany towar.
 9. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane do Organizatora pisemnie z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, opisem reklamacji i szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 11. Regulamin korzystania z Bonu Towarowego umieszczony na odwrocie Bonu Towarowego ma zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem.