Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

§1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://www.mrowkaolkusz.pl/ oraz z poczty elektronicznej.

§2. SŁOWNIK POJĘĆ

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:

 • Użytkownik - osoba korzystającą z Formularza Kontaktowego w zakresie przewidzianymw niniejszą Polityką (dalej: „Ty”)
 • Administrator – CRAS Sp. z o.o.
 • Formularz kontaktowy - formularz, w którym Użytkownicy serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu skorzystania z ofert CRAS Sp. z o.o.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • CRAS w odniesieniu do pełnej nazwy firmy: CRAS Sp. z o.o.
 • Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony WWWw sieci Internet.

§3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych jest firma CRAS Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Wrocławska 11; 44-100 Gliwice, prowadzącą działalność w Olkuszu, ul. Przemysłowa 9
; NIP: 684-14-84-287.

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie http://www.mrowkaolkusz.pl; za pomocą e-maila: mrowka.olkusz@onet.pl;  osobiście pod adresem: Olkusz, ul. Przemysłowa 9, 32-300 Olkusz, bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 9.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 4. JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZA MROWKAOLKUSZ.PL?

Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP.
W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury, umowy).

Odwiedzając stronę internetową http://www.mrowkaolkusz.p zbieramy Twoje dane poprzez pliki cookies oraz logi serwera, na których przechowywana jest strona. Pełne informacje na temat plików cookies, jakie wykorzystujemy zawarliśmy w§ 10. “Polityka cookies”.

§ 5. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane wysyłane przez nasz formularz kontaktowy oraz wysyłane bezpośrednio na nasz adres
e-mail przetwarzamy w celu:
• realizacji usługi sprzedaży;
• odpowiedzi na zapytania ofertowe;
• działania marketingowe naszych pozostałych usług.
Przetwarzamy je ponieważ zwróciłeś się do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy
i wyraziłeś zgodę ich przetwarzanie.

Ponieważ skorzystałeś z naszej oferty i w związku z tym realizujemy Twoje zamówienie - przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną.

Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest windykacja należności, prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane pozyskane poprzez pliki cookies wykorzystujemy do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny http://www.mrowkaolkusz.pl (szczegółowe informacje znajdują się w dziale §10.“Polityka cookies”).

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony http://www.mrowkaolkusz.pli nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • nasi pracownicy upoważnieni przez CRAS;
 •  firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług:
 •  oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki itp.

§ 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

CRAS będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres w którym obowiązuje nas zawarta umowa, a również po jej zakończeniu w celach:

 •  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •  statystycznych i archiwizacyjnych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – to dane będziemy przechowywać do czasu jej odwołania.


§ 8. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, CZYLI JAK CHRONIMY TWOJE DANE:

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail, jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie http://www.mrowkaolkusz.pl używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Komputery, na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiada szereg różnych zabezpieczeń.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas i z naszego polecenia albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi podpisane mamy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Wszystkie osoby w firmie CRAS przeszły szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Firma CRAS deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

§ 9. JAKIE MACIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).


W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie, jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

§ 10. POLITYKA COOKIES

Witryna http://www.mrowkaolkusz.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą:

 • adresu IP,
 • typu wykorzystywanej przeglądarki,
 • języka,
 • rodzaju systemu operacyjnego,
 • dostawcy usług internetowych,
 • informacji o czasie i dacie,
 • lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną
i bezproblemową nawigację.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Tag Manager, Google Analytics, Google SearchConsole oraz Google Adwords, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy CRAS w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

 1. „niezbędne” - pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. “bezpieczeństwa” - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. „wydajnościowe” - pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „funkcjonalne” - pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 5. „reklamowe” - pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy
i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji np. odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

§ 11. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji;

§ 12. PROFILOWANIE:

Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Wasze dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania treści witryn do Waszych potrzeb.